Terug

Update: golfbaan weer open!

8 mei 2020

Golfbaan Crimpenerhout is vanaf 11 mei a.s  weer open voor iedereen!.

Vooraf reserveren is verplicht : online via  www.ikgagolfen.nl  of telefonisch via  0180-552056

Vanaf 11 mei a.s. mogen de golfbanen weer voor iedereen open! Wat fijn om u eerdaags te mogen begroeten!

Vanaf maandag a.s. kunt u weer golfen en gebruik maken van de oefenfaciliteiten op Golfbaan Crimpenerhout, maar het protocol, de maatregelen en de regels zijn strak en bindend voor iedereen.

Bij ons ligt ook de verplichting de gemeente te informeren over het protocol en zij zullen hier ook op handhaven, zowel richting de golfbaan als individuele golfer.

Naast de inmiddels bekende 1,5 meter samenleving, de belangrijke persoonlijke hygiëneregels m.b.t. handen wassen, hoesten en niezen en de basisregel: 'als je  verkouden of ziek bent blijf je thuis ' volgen hieronder de nieuwe afspraken en regels, die op de golfbaan door iedereen dienen te worden nageleefd. U dient bij bezoek aan de golfbaan op de hoogte te zijn van onderstaande punten:

* Bij binnenkomst receptie is het verplicht om de handen desinfecteren.

* Hand alcohol treft u ook aan bij de ballenautomaat en het afspuithok.

* Het vooraf reserveren van starttijden is verplicht en kan online via www.ikgagolfen.nl , via Proware en/of telefonisch via 0180-552056 . Starttijdverzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen.

* Bij reservering dienen alle namen van de spelers in de flight te worden vermeld.

* De interval tussen de starttijden bedraagt 8 minuten; de doorloopsnelheid op de baan blijft 105 minuten . U dient zich hier nauwkeurig aan te houden.

* Het is niet toegestaan eerder dan de gereserveerde starttijd te vertrekken op hole 1.

* De flight grootte is gemaximaliseerd tot 3 spelers.

* U mag niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd en/of inslaan op de driving range aanwezig zijn en na afloop dient u direct te vertrekken.

* In de baan mogen de vlaggenstokken niet worden aangeraakt; de vlag laat u staan en na uitholen kunt u door de speciale holecup de bal zo oppakken.

* Iedereen (ook bezoekers driving range en puttinggreen)  melden zich vooraf bij de receptie.

* Scores dienen bij voorkeur digitaal op de golf.nl app op uw telefoon of thuis op computer te worden ingevuld. Hardcopy scorekaarten kunt u zelf pakken.

* Bezoek lockerruimte : niet meer dan 2 personen tegelijk binnen.

* Opwaarderen van de e-key kan vanaf € 50,-  met de bekende actie van 20% extra. Kleinere bedragen niet mogelijk. U dient de e-key sleutel los (dus niet aan sleutelbos o.i.d. ) aan te bieden bij het opwaarderen.

* Betalingen dienen per pin te gebeuren.

* Mandjes voor de DR ballen staan bij de receptie; deze zijn schoongemaakt. U dient uw mandje hier ook weer in te leveren. Dit kan bij het bordje 'gebruikte mandjes'.

* De kleedruimtes en douches zijn gesloten.

* De brasserie en het terras zijn gesloten en mogen ook niet worden betreden.

* De zithoek in de hal mag niet worden gebruikt.

* Verenigings-/commissiewedstrijden gaan tot nader bericht niet door; deze zijn ook uit de baanplanning verwijderd. Meer informatie ontvangen de leden via de vereniging.

* Bij het niet houden aan de afspraken en/of het niet nemen van eigen verantwoordelijkheden kunnen golfbaanmedewerkers sancties opleggen aan de betreffende golfer(s).

* Actuele openingstijden vindt u op de website.

Natuurlijk komt het er op aan dat wij allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen.  Alle genomen maatregelen en afgekondigde regels door de regering zullen een verandering teweeg brengen in vele maatschappelijke processen; ook op de golfbaan. Wij vragen daarom aan al onze golfers respect en geduld naar elkaar en de golfbaanmedewerkers te tonen.  

Wij hopen op een heel gezellig, mooi en gezond golfseizoen.

Tot ziens op de baan en met vriendelijke groet,

Team Golfbaan Crimpenerhout 

Copyright © Golfbaan Crimpenerhout 2020 Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring